• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування Городищенського ЗЗСО І-ІІ ступенів

Учнівський парламент

Голова парламенту:

Монастирська Н.

Заступник:

Суфлян А.

Педагог – консультант:

Кульчицька М.М.

Комісія організації дозвілля

Засідання комісії : І понеділок

Голова комісії: Баранецька М.

Педагог- консультант: Гнатів М.

Члени комісії:

1. Кос В.

2.Міхура Ю.

3.Мацан Я.

4. Городиська Ю.

Комісія партнерства

Засідання комісії : ІV понеділок

Голова комісії : Сальо М.

Педагог- консультант: Кручкевич Т.І.

Члени комісії :

1.Шпуганич Р.

2.Ковба С.

3. Ворончак М.

4. Романенко Є.

Комісія захисту прав дитини

Засідання комісії: ІІІ понеділок

Голова комісії: Мендак М.

Педагог- консультант : Поліщук П.А.

Члени комісії:

1. Румак М.

2.Матвіїшин В.

3. Підкова А.

4.Мирошниченко А.

Навчально – пізнавальна комісія

Засідання комісії: ІІ понеділок

Голова комісії: Кушик В.

Педагог – консультант: Хула О.Н.

Члени комісії:

1.Кручкевич Я.

2.Городиська Х.

3.Унятович В.

4.Городиський Ю.

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Городищенського ЗЗСО І-ІІ ступенів

2023-2024 н.р.


«Іти стежиною добра,
Щоб в серці зірку запалити,
Бо наша школа – це сім’я,
В якій навчаємось ми жити».

Серед безлічі дитячих занять у школі важливе місце займає УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ (далі – УС), яке сприяє участі усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, тим самим стає моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції. Кожен учень, маючи доручення (постійні, тимчасові), протягом свого навчання проходить школу УС.

УС це:

· метод організації дитячого колективу, який забезпечує формування відносин відповідальної залежності в колективі та організаторських рис окремої особистості;

· наслідок педагогічного управління дітьми з боку дорослих;

· принцип організації життя дитячого колективу;

· діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку та спрямована на вдосконалення колективу і кожної особистості зокрема.

Метою діяльності УС є:

· розвиток навичок творчого вирішення завдань, створення позитивної мотивації та зацікавленості учнів;

· формування вміння мислити, узагальнювати;

· виховання поваги до колективу, почуття відповідальності;

· налагодження тісних контактів і взаєморозуміння між різними гілками громадськості, спільне вирішення проблем, профілактика виникнення конфліктних ситуацій;

· використання нових інноваційних технологій у виховній роботі.

Засідання УС відбуваються щопонеділка (при потребі частіше, особливо для вирішення термінових питань). Під час таких засідань учні планують дитяче дозвілля, навчаються самостійно мислити, аналізувати, приймати рішення, думати не лише про себе, а й про тих, хто поряд, поважати їх та їхні права. У школярів виховується почуття патріотизму, відповідальності, громадянської свідомості та активності.

Шляхи підвищення активності й ролі УС:

1. Надання учням більшої самостійності в організації колективної діяльності.

2. Активне їх залучення до всіх сфер життя учнівського колективу.

3. Поєднання самодіяльності дітей з керівництвом дорослих.

4. Збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально-колективних ініціатив.

5. Повага педагогів до самостійних думок та рішень УС, його органів.

6. Відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності. Реалізація в перспективі принципу: жодного підлеглого – усі відповідальні.

7. Кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання їх мистецтв управління.

8. Розширення рамок гласності УС, відкритий характер роботи всіх органів самоврядування.

СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Городищенського ЗЗСО І-ІІ ступенів

Розділ І. Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування (далі — УС) є добровільним об’єднанням учнів.
Стаття 2. УС є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.
Стаття 3. Метою УС є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.
Стаття 4. Основною мовою спілкування в школі є державна мова — українська. УС дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.
Стаття 5.УС сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Стаття 6. УС поєднує законодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.

Розділ II. Права, свободи та обов’язки
Стаття 1. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.
Стаття 2. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Стаття 3. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.
Стаття 4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.
Стаття 5. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.
Учень зобов’язаний:
– пройти курс навчання в школі;
– подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
– виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
– дотримуватись норм та правил поведінки в школі.
Стаття 6. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.
Стаття 7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 8. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.

Стаття 9. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.
Стаття 10. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.
Стаття 11. Кожен учень або працівник школи зобов’язаний неухильно додержуватися Статуту УС та законів школи.
Стаття 12. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Стаття 13. Учні мають право брати участь в управлінні справами УС школи, вільно обирати і бути обраними до органів УС школи.
Стаття 14. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
Стаття 15. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
Стаття 16. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Розділ III. Вибори

Стаття 1. Кандидат на посаду Голови УС (Президент школи) висувається як

групою учнів, так і шляхом самовисування.
Стаття 2. Кандидатура має бути підтверджена не менше, як десятьма підписами представників школи.
Стаття 3. Президент обирається таємним голосуванням строком на один навчальний рік
Стаття 4. Вибори відбуваються щорічно на початку навчального року
Стаття 5. Президент обирається простою більшістю голосів членів учнівського самоврядування

Стаття 6. Право бути обраним має право кожен учень 8—9 класів школи.
Стаття 7. Новообраний Голова УС (Голова парламенту) вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні УС.

Розділ IV. Структура УС школи

Стаття 1. Голова парламенту – координація і здійснення контролю роботи УС, взаємодія з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями

Голова:

· стежить за виконанням статуту та законів навчального закладу;

· координує і контролює роботу органу дитячого самоврядування навчального закладу;

· координує роботу членів парламенту;

· захищає та відстоює інтереси свого колективу;

· реалізує свою передвиборчу програму;

· веде пленарні засідання і підписує їх протоколи;

· сприяє членам парламентських комісій у вирішенні проблемних питань, надає їм необхідну інформацію для діяльності;

· звітує про роботу парламенту перед своїми виборцями на загальних зборах;

· представляти свій парламент у державних та недержавних структурах, органах місцевого самоврядування, під час зустрічей з посадовими особами різних рівнів, а також зі школярами та іншими громадянами.

Заступник є першим помічником голови парламенту, тісно з ним співпрацює. Головний його обов’язок – організація системи роботи усіх комісій, що працює кожна у своєму напрямі й відповідають за реалізацію конкретних проектів.

Окрім цього він:

· за відсутності голови виконує його обов’язки;

· відповідає за реалізацію усіх затверджених на засіданнях програм та проектів, за своєчасне виконання плану роботи органу самоврядування;

· розподіляє доручення між членами своєї команди, надає практичну і консультативну допомогу в питаннях виконання доручень;

· відповідає за систематичне висвітлення життя та діяльності колективу у внутрішньому і зовнішньому середовищі.

Голови комісій

Голова навчально-пізнавальної комісії – здійсьнює контроль за навчанням в школі, проведення тематичних годин, допомога учням які не встигають.
Інформує батьків, вчителів, учнів про всі події, які відбуваються в школі, веде сторінки в соц.мережах, подає інформацію на сайт школи.

Голова комісії організації дозвілля– відповідає за проведення святкових заходів та урочистих подій, концертів, конкурсів, вікторин, виставок, дискотек.

Голова комісії партнерства організовує зустрічі, круглі столи тощо з органами самоврядування інших класів, з органами місцевого самоврядування, керівними органами.

Співпрацює з педагогічним колективом адміністрацією школи щодо питань, що потребують вирішення за межами класу, школи.

Голова комісії захисту прав дитини організову допомогу учням, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.Забезпечує захист прав та свобод учнів від посягань з боку інших учнів, вчителів, батьків, інших осіб.Співпрацює з соціально-психологічною службою навчального закладу, адміністрацією навчального закладу.Ініціює зустрічі з відповідними службами, правоохоронними органами з метою недопущення порушень прав та свобод учнів.

Староста класу та заступник старости класу – координує роботу класу, доводить до класу задачі роботи УС.

Стаття 2. Голова УС, староста, заступник старости, обираються строком на один навчальний рік.

Стаття 3. Обраним до складу УС може бути кожен учень, що визнає Статут УС і дотримується законів школи.
Стаття 4. УС вирішує питання про порушення Законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення та інше).
Стаття 5. УС може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.
Стаття 6. УС організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.
Стаття 7. Староста класу — це учень, який слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.
Стаття 8. Старосту обирає класний колектив, або призначає класний керівник.
Стаття 9. Староста звітується перед Головою УС, класним керівником, адміністрацією школи.
Стаття 10. Заступники голови УС керують роботою окремих секторів.
Стаття 11. Члени УС збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи УС і представляють їх на засіданнях УС.
Стаття 12. Заступник голови УС (Президента школи) за відсутності Президента виконує його обов’язки (обирається таємним голосуванням).

Розділ V . Президент Учнівського самоврядування
Стаття 1. Президент є головою УС школи.
Стаття 2. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом.
Стаття 3. Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Статуту, і мають за мету благо школи.
Стаття 4. Президент співпрацює з дирекцією згідно Статуту.
Стаття 5. Президент може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради школи, виступати на захист прав учнів школи.
Стаття 6. Президент звітується перед учнями школи на учнівській конференції. УС може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов’язків і порушень Законів школи.
Стаття 7. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.
Стаття 8. Президент складає таку присягу: «Я, (ім’я та прізвище), волею учнів школи обраний Головою Учнівського самоврядування — Президентом школи, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту школи, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Президента школи, сумлінно виконувати свої обов’язки».
Стаття 9. Президент розподіляє завдання між членами УС.

Стаття 10. Президент виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.
Стаття 11. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента школи. Повноваження Президента школи припиняються достроково у разі відставки або випуску зі школи.

Розділ VI. Прикінцеві положення

Стаття 1. УС має право коригувати Статут УС для нинішніх та майбутніх поколінь учнів. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.
Стаття 2. Статут затверджується правлінням УС та директором школи.
Стаття3. Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника школи — без винятків.

План засідань

Вересень

1 Засідання

1. Вибори членів активу УС

2. Вибори голови УС школи

3. Затвердження статуту школи та шкільного самоврядування

4. Затвердження плану роботи учнівського активу

2 Засідання

1. Підготовка до святкування Дня працівника освіти

2. Проведення заходів до Дня миру

3. Проведення заходів до Дня туризму

Жовтень

1 Засідання

1. Вибори президента учнівського парламенту

2. Підготовка і проведення Дня вчителя

3. Організація шкільного осіннього ярмарку

4. День самоврядування

2 Засідання

1. Робота комісії охорони і порядку по організації контролю за чергуванням

2. Проведення конкурсу на кращий класний куток

3. Випуск шкільної листівки до Дня захисника України

4. Проведення козацьких розваг

Листопад

1 Засідання

1. Рейд-перевірка «Наш щоденник – наш помічник»

2. Підготовка квесту до Дня писемності

3. Шкільна акція «Скажемо курінню ні!»

4. Проведення правового турніру «Ми і наші права»

2 Засідання

1. Проведення заходів до Дня Гідності і Свободи

2. Фото-челендж «Ми діти захисників»

3. Акція «Незабудка пам’яті»

Грудень

1 Засідання

1. Інформаційна година «Протидія булінгу»

2. Допомога у проведенні Всесвітнього дня прав людини

3. Майстерня новорічних див

4. Участь в акції «Пташина їдальня»

2 Засідання

1. Результати роботи парламенту за 1-е півріччя

2. Організація Різдвяних свят

3. Затвердження плану роботи на канікули

Січень

1 Засідання

1. Затвердження плану роботи на 2-й семестр

2. Допомога птахам «Виготовлення екогодівничок»

3. Конкурс колядок «Різдвяний передзвін»

4. Відео-челендж до Дня Соборності України

5. Флешмоб пам’яті Героїв Крут

Лютий

1 Засідання

1. Рейд-огляд «Твій зовнішній вигляд»

2. Засідання міністерств про стан чергування в школі

3. Проведення акції «Подаруй книгу бібліотеці»

4. Проведення Дня безпечного інтернету

2 Засідання

1. Допомога у проведенні Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. Акція «Ангели пам’яті»

2. Організація квесту до Міжнародного Дня мови

3. Відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки

Березень

1 засідання

1. Участь у святкових заходах до жіночого дня

2. Організація і проведення Шевченківського тижня

2 Засідання

1. Допомога у проведенні тижня дитячої та юнацької книги

2. Організація ігор на свіжому повітрі з молодшими учнями

Квітень

1 Засідання

1. Участь в екологічній акції «Приберемо світ»

2. Організація і проведення тижня здорового способу життя

2 Засідання

1. Організація та проведення заходів до Дня пам’яті Чорнобиля

2. Організація акції «Збережи природу – посади дерево»

Травень

1 Засідання

1. Провести урок мужності «Пам’ять серця»

2. Організувати фото-челендж «Моя мама – найкраща»

3. Флешмоб до Дня вишиванки

2 Засідання

1. Організаця свята Останнього дзвоника

2. Організація і проведення екскурсій для старшокласників

3. Підсумки роботи за рік.

©

Дата

Діяльність

Відповідальні

Вересень- травень

Робота волонтерської групи

Монастирська Наталія,

9 клас

Вересень- травень

Випуск тематичних загальношкільних стіннівок

Прес-центр школи

Вересень

Виставка-огляд «Квітковий вернісаж»

Лень Марія, 8 клас

Жовтень

День самоврядування «Школа - мій рідний дім, ми господарі в нім»

Городиська Христина,

9 клас

Вересень

Флешмоб «Голуб миру»

Матляк Анастасія,

8 клас

Жовтень-

Березень

Екологічна акція «Збережи планету чистою»

Синишин Юлія, 9 клас

Жовтень

Акція «Корок життя»

Суфлян Арсен, 8 клас

Листопад

Акції «Запали свічку», «Незабудки пам’яті»

Баранецька Надія,

9 клас

Лютий

Зустріч з воїнами - учасниками АТО

«В родинному колі»

Монастирська Наталія,

9 клас

Лютий

Акція «День вишиванки в школі» до Міжнародного дня рідної мови

Монастирська Наталія, 9 клас

Квітень

Акція «День усмішки»

Дрозд Ірина,

8 клас

Протягом року

Акція « З вірою в серці»

Міхура Юлія,

8 клас

Квітень

Виставка «З Великоднем»

Городиська Христина,

8 клас

Грудень

Конкурс тематичних стіннівок, вітальних листівок до Дня Збройних сил України

Баранецька Марія,

9 клас

Листопад-

Березень

Шкільна акція - конкурс «Живи, книго»

Матвіїшин Вероніка,

7 клас

Березень

Операція «Подбай про пернатих друзів»

Шпуганич Роман,

7 клас


/Files/images/samovrjad.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1083

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Липень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31